3.0 1
Nhận xét của bạn Close
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Alison | 21/02/2019 11:31 CH
chair is ok
The chair is ok quality however the wheels are poor quality
Nhận xét này có hữu ích? Không (0/0)