Tất cả đồ karaoke đều có 1 năm bảo hành. Nếu sản phẩm bị hư chúng tôi sẽ đổi cái mới và chúng tôi sẽ trả tất cả lệ phí vận chuyển qua lại. Thường thì chúng tôi sẽ gửi cái mới và kèm theo return label, khi quý khách nhận cái mới chỉ cần giúp chúng tôi drop off cái bị hư ở UPS. Nếu thùng quá lớn, chúng tôi có thể cho UPS tới lấy từ nhà quý khách. 

Với bất lý do gì, quý khách muốn trả hàng thì có 30 ngày. Tất cả thùng và phụ kiện phải được giữ lại. Và quý khách phải trả tiền lệ ví vận chuyển 1 chiều, đó là gửi hàng lại cho chúng tôi vì chúng tôi đã chịu tiền gửi đi rồi. Chúng tôi có thể tạo label cho quý khách gửi hàng lại và chúng tôi sẽ trừ phí gửi hàng khi làm hóa đơn refund. Chúng tôi sẽ cung cấp hóa đơn vận chuyển của Fedex hoặc UPS, và quý khách chỉ trả tiền đúng trên hóa đơn. 

Mọi chi tiết xin liên lạc qua email: info@tittac.com hoặc gọi 800-640-5888