Tìm kiếm
Marketplace
Tiếng Việt
Danh Mục Sản Phẩm
  Menu Close

  Bàn Nail Đôi BSF Luxe

  Thương hiệu: BSF
  *
  *
  • 464 - Graystone
   464 - Graystone
  • 758 - Blossom Cherrywood
   758 - Blossom Cherrywood
  • 837 - Graphite
   837 - Graphite
  • 845 - Spectrum Red
   845 - Spectrum Red
  • 863 - Myriad Ribbonwood
   863 - Myriad Ribbonwood
  • 909 - Black
   909 - Black
  • 914 - Marine Blue
   914 - Marine Blue
  • 920 - Almond
   920 - Almond
  • 949 - White
   949 - White
  • 961 - Fog
   961 - Fog
  • 967 - Hunter Green
   967 - Hunter Green
  • 1485 - Chrome Yellow
   1485 - Chrome Yellow
  • 1517 - Eggplant
   1517 - Eggplant
  • 1520 - Infinity
   1520 - Infinity
  • 2200 - Dark Chocolate
   2200 - Dark Chocolate
  • 2962 - Clementine
   2962 - Clementine
  • 3485 - Black Walnut
   3485 - Black Walnut
  • 3690 - Basalt Slate
   3690 - Basalt Slate
  • 3698 - Beluga Beige
   3698 - Beluga Beige
  • 5349 - Fossil
   5349 - Fossil
  • 5881 - Chocolate Warp
   5881 - Chocolate Warp
  • 6227 - Amber Cashmere
   6227 - Amber Cashmere
  • 6362 - Concrete Formwood
   6362 - Concrete Formwood
  • 6414 - Black Liftwood
   6414 - Black Liftwood
  • 6697 - Argento Romano
   6697 - Argento Romano
  • 6903 - Cassis
   6903 - Cassis
  • 6907 - Aramena
   6907 - Aramena
  • 7008 - Acajou Mahogany
   7008 - Acajou Mahogany
  • 7001 - African Limba
   7001 - African Limba
  • 7012 - Amber Maple
   7012 - Amber Maple
  • 7484 - Cherry Birch
   7484 - Cherry Birch
  • 7739 - Cocoa Maple
   7739 - Cocoa Maple
  • 7898 - Spectrum Green
   7898 - Spectrum Green
  • 7966 - New Burgundy
   7966 - New Burgundy
  • 8792 - Winter Sky
   8792 - Winter Sky
  • 8793 - Green Slate
   8793 - Green Slate
  • 8794 - Enamel
   8794 - Enamel
  • 8795 - Matrix Blue
   8795 - Matrix Blue
  • 8814 - Denim Twill
   8814 - Denim Twill
  • 8820 - Leaf Green
   8820 - Leaf Green
  • 8821 - Just Blue
   8821 - Just Blue
  • 8829 - Graphite Twill
   8829 - Graphite Twill
  • 8844 - Aged Ash
   8844 - Aged Ash
  • 8845 - Bleached Legno
   8845 - Bleached Legno
  • 8858 - Jost Rose
   8858 - Jost Rose
  • 8906 - Danish Maple
   8906 - Danish Maple
  • 8907 - Fox Teakwood
   8907 - Fox Teakwood
  • 8913 - Oak Firewood
   8913 - Oak Firewood
  • 8918 - Blackened Steel
   8918 - Blackened Steel
  • 8956 - Bubble Science
   8956 - Bubble Science
  • 9011 - Zebrano
   9011 - Zebrano
  • 9236 - Noble Mahogany
   9236 - Noble Mahogany
  • 9238 - Chelsea Maple
   9238 - Chelsea Maple
  • 9240 - Cherry Heartwood
   9240 - Cherry Heartwood
  • 9256 - Aubum Maple
   9256 - Aubum Maple
  • 86992 - Hard Rock Maple
   86992 - Hard Rock Maple
  *
  • 464 - Graystone
   464 - Graystone
  • 758 - Blossom Cherrywood
   758 - Blossom Cherrywood
  • 837 - Graphite
   837 - Graphite
  • 845 - Spectrum Red
   845 - Spectrum Red
  • 863 - Myriad Ribbonwood
   863 - Myriad Ribbonwood
  • 909 - Black
   909 - Black
  • 914 - Marine Blue
   914 - Marine Blue
  • 920 - Almond
   920 - Almond
  • 949 - White
   949 - White
  • 961 - Fog
   961 - Fog
  • 967 - Hunter Green
   967 - Hunter Green
  • 1485 - Chrome Yellow
   1485 - Chrome Yellow
  • 1517 - Eggplant
   1517 - Eggplant
  • 1520 - Infinity
   1520 - Infinity
  • 2200 - Dark Chocolate
   2200 - Dark Chocolate
  • 2962 - Clementine
   2962 - Clementine
  • 3485 - Black Walnut
   3485 - Black Walnut
  • 3690 - Basalt Slate
   3690 - Basalt Slate
  • 3698 - Beluga Beige
   3698 - Beluga Beige
  • 5349 - Fossil
   5349 - Fossil
  • 5881 - Chocolate Warp
   5881 - Chocolate Warp
  • 6227 - Amber Cashmere
   6227 - Amber Cashmere
  • 6362 - Concrete Formwood
   6362 - Concrete Formwood
  • 6414 - Black Liftwood
   6414 - Black Liftwood
  • 6697 - Argento Romano
   6697 - Argento Romano
  • 6903 - Cassis
   6903 - Cassis
  • 6907 - Aramena
   6907 - Aramena
  • 7008 - Acajou Mahogany
   7008 - Acajou Mahogany
  • 7011 - African Limba
   7011 - African Limba
  • 7012 - Amber Maple
   7012 - Amber Maple
  • 7484 - Cherry Birch
   7484 - Cherry Birch
  • 7739 - Cocoa Maple
   7739 - Cocoa Maple
  • 7897 - Spectrum Green
   7897 - Spectrum Green
  • 7966 - New Burgundy
   7966 - New Burgundy
  • 8792 - Winter Sky
   8792 - Winter Sky
  • 8793 - Green Slate
   8793 - Green Slate
  • 8794 - Enamel
   8794 - Enamel
  • 8795 - Matrix Blue
   8795 - Matrix Blue
  • 8814 - Denim Twill
   8814 - Denim Twill
  • 8820 - Leaf Green
   8820 - Leaf Green
  • 8821 - Just Blue
   8821 - Just Blue
  • 8829 - Graphite Twill
   8829 - Graphite Twill
  • 8844 - Aged Ash
   8844 - Aged Ash
  • 8845 - Bleached Legno
   8845 - Bleached Legno
  • 8858 - Just Rose
   8858 - Just Rose
  • 8906 - Danish Maple
   8906 - Danish Maple
  • 8907 - Fox Teakwood
   8907 - Fox Teakwood
  • 8913 - Oak Firewood
   8913 - Oak Firewood
  • 8918 - Blackened Steel
   8918 - Blackened Steel
  • 8956 - Bubble Science
   8956 - Bubble Science
  • 9011 - Zebrano
   9011 - Zebrano
  • 9236 - Noble Mahogany
   9236 - Noble Mahogany
  • 9238 - Chelsea Maple
   9238 - Chelsea Maple
  • 9240 - Cherry Heartwood
   9240 - Cherry Heartwood
  • 9256 - Aubum Maple
   9256 - Aubum Maple
  • 86992 - Hard Rock Maple
   86992 - Hard Rock Maple
  *
  • Đá Nâu
   Đá Nâu
  • Đá Trắng
   Đá Trắng
  • Đá Vàng
   Đá Vàng
  $1,430.00
  i h

  Tính năng, đặc điểm:

  Bàn làm móng đôi

  Hai ngăn kéo mỗi bên

  Hai tủ mở mỗi bên

  Chỗ để máy hơ bóng UV

  Tủ chứa lớn

  trắng mờ

  Kích thước: 30 "Chiều cao x 18" Chiều rộng x 84 "Chiều dài

  Hỏi Đáp
  Khi bạn đặt câu hỏi, hệ thống sẽ tự động gửi email cho chúng tôi, người bán và những khách hàng đã mua qua sản phẩm này. Đây là cơ hội để được nhận sự phản hồi trung thực từ những khách hàng có trải nghiệm khi đã dùng qua sản phẩm này. Chúng tôi có quyền xóa bất cứ câu hỏi nào có lời văn tục hoặc bạo lực.