Tìm kiếm
Filters
Close

Bộ Nắp GS3123-01 Clean Jet Max

Nhà sản xuất: Gulfstream
$45.00

Bộ nắp GS3123-01 cho hệ thống mát xa nước Clean Jet Max của hãng ghế pedicure Gulfstream. Nguyên bộ bao gồm miếng ráp, miếng đệm và nắp, không đi theo cánh quạt

Bộ nắp GS3123-01 cho hệ thống mát xa nước Clean Jet Max của hãng ghế pedicure Gulfstream. Nguyên bộ bao gồm miếng ráp, miếng đệm và nắp, không đi theo cánh quạt