Tìm kiếm
Filters
Close

Bộ Nắp GS3124-01 Stingray

Nhà sản xuất: Gulfstream
$49.00

Bộ nắp GS3124-01 cho hệ thống mát xa nước Stingray của hãng ghế pedicure Gulfstream. Nguyên bộ bao gồm miếng ráp, miếng đệm và nắp, không đi theo cánh quạt

Bộ nắp GS3124-01 cho hệ thống mát xa nước Stingray của hãng ghế pedicure Gulfstream. Nguyên bộ bao gồm miếng ráp, miếng đệm và nắp, không đi theo cánh quạt