Tìm kiếm
Filters
Close

Chậu Nước GS5014

Nhà phân phối: SalonOne
Nhà sản xuất: Gulfstream
$599.00

Chậu nước GS5014 cho ghế Chi của hãng Gulfstream, làm từ chỉ thủy tinh chống acetone. Không đi theo vòi sen và phụ kiện khác

Chậu nước GS5014 cho ghế Chi của hãng Gulfstream, làm từ chỉ thủy tinh chống acetone. Không đi theo vòi sen và phụ kiện khác