Tìm kiếm
Filters
Close

Cọ Acrylic

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
black - aluminum Kolinsky brush on white background

Cọ Móng Acrylic Kolinsky Màu Đen Và Nhôm

Có số từ 8 tới 24 | Tay cầm nhè nhàng
$16.00
crystal handle nail brush on white background

Cọ Móng Acrylic Kolinsky Màu Pha Lê

Số từ 8 đến 24 | Làm 100% Kolinsky
$14.50
acrylic nail brush with blue handle

Cọ Móng Acrylic Wave Kolinsky

Làm 100% từ long chồn | Tay cầm màu tím hoặc xanh | Số 8 tới 24
$15.00
purple hand acrylic brush on white background

Cọ Móng Acrylic Spiral

Tay cầm chống acetone | Làm 100% long chồn thượng hạng | Số 8 đến 24
$15.00
Rosewood handle with silver ferrule brush

Cọ Móng Acrlyic Rosewood Kolinsky

Số 10 tới 24 | Làm từ long chồn Kolinsky | Tay cầm kháng acetone
$12.00
nail brush with silver handle

Cọ Móng Acrylic Silver Kolinsky

Tay cầm màu bạc chống hóa chất | Làm từ long chồn 100% | Số 8 - 24
$11.00
vogel nail brush on white background

Cọ Móng Acrylic Vogel Kolinsky

Số từ 10 tới 24 | Chống acetone | Làm từ long chồn Kolinsky
$14.00
rosewood nail brush on white background

Cọ Móng Acrylic Vogel - Rosewood Kolinsky

Có số 12 - 24 | Chống acetone và dễ chùi rửa
$17.00
jade color nail brush

Cọ Móng Acrylic Jade Kolinsky

Có số từ 10 - 24 | Tay cầm bằng ngọc | Lông chồn 100%
$18.00
newport brush and white background

Cọ Móng Acrylic Newport Kolinsky

Số #10 - #24 | Độ mịn cao | Thiết kế nhẹ dễ điều khiển
$16.00
frosty handle nail brush on white board

Cọ Móng Acrylic Frosty Kolinsky

Số 10 - 24 | Làm từ lông chồn 100%
$16.00
redwood handle nail brush on white board

Cọ Móng Acrylic Gold Kolinsky

Tay cầm làm từ gỗ đỏ | Có từ số 10 - 24
$17.00
acrylic brush with wood hangle

Cọ Móng Acrylic Beauty Touch

Cho người mới học | Số 6 và 10
$6.00