Tìm kiếm
Filters
Close

Cọ Móng Acrylic Silver Kolinsky

Tay cầm màu bạc chống hóa chất | Làm từ long chồn 100% | Số 8 - 24
*
$11.00

Thiết kế với 100% long chồn Kolinsky để đảm bảo một ứng dụng mịn nhất.

Có kích thước #8 - #24

Tay cầm được làm từ vật liệu bền, chống axit để đảm bảo độ bền. 

Thiết kế với 100% long chồn Kolinsky để đảm bảo một ứng dụng mịn nhất.

Có kích thước #8 - #24

Tay cầm được làm từ vật liệu bền, chống axit để đảm bảo độ bền.