Tìm kiếm
Marketplace
Tiếng Việt
Danh Mục Sản Phẩm
  Menu Close

  Cục Chà Móng Fiori

  Nhà sản xuất: Fiori
  Nhà phân phối: Pronails
  *
  *
  $49.00
  i h

  Những cục chà móng này sử dụng chất mài mòn, keo và bọt chất lượng cao nhất để tạo ra một trong những dụng cụ chà móng tốt nhất trên thị trường.

  Loại lớn - 80/80 hạt

  Loại trung - 100/120 hạt

  Loại nhỏ - 100/120 hạt

  Những cục chà móng này sử dụng chất mài mòn, keo và bọt chất lượng cao nhất để tạo ra một trong những dụng cụ chà móng tốt nhất trên thị trường.

  Loại lớn - 80/80 hạt

  Loại trung - 100/120 hạt

  Loại nhỏ - 100/120 hạt