Tìm kiếm
Filters
Close

Cục Chà Móng Fiori

Nhà phân phối: Pronails
Nhà sản xuất: Fiori
*
*
$49.00

Những cục chà móng này sử dụng chất mài mòn, keo và bọt chất lượng cao nhất để tạo ra một trong những dụng cụ chà móng tốt nhất trên thị trường.

Loại lớn - 80/80 hạt

Loại trung - 100/120 hạt

Loại nhỏ - 100/120 hạt

Những cục chà móng này sử dụng chất mài mòn, keo và bọt chất lượng cao nhất để tạo ra một trong những dụng cụ chà móng tốt nhất trên thị trường.

Loại lớn - 80/80 hạt

Loại trung - 100/120 hạt

Loại nhỏ - 100/120 hạt