Tìm kiếm
Filters
Close

Ghế Gội Đầu Southlake

Tay gỗ sang trọng | Chậu sứ rất đẹp
Nhà phân phối: SalonOne
$425.00

SPECIFICATIONS & KEY FEATURES


•    Chậu làm bằng sứ, nghiêng được.
•    Tay gỗ.
•    Gác chân chỉnh lên xuống được.
•    Độ cao của chỗ ngồi: 18”
•    Bề rộng của chỗ ngồi: 19.5”
•    Độ sau của ghế ngồi: 18”
•    Kích thước: 49-61”(dài) x 23.5”(rộng) x 37.5”(cao) 

Shipping Information:

 •    Vận chuyển với xe hàng, tổng cộng 2 thùng, 1 thùng cho thân ghế và 1 thùng chậu gội đầu. 
       Tổng trọng lượng 150 Lbs.
•     Kích thước của thùng:
       Thân ghế: 47”(dài) x 28”(rộng) x 29”(cao)
       Chậu gội: 24”(dài) x 22”(rộng) x 14”(cao)

SPECIFICATIONS & KEY FEATURES


•    Chậu làm bằng sứ, nghiêng được.
•    Tay gỗ.
•    Gác chân chỉnh lên xuống được.
•    Độ cao của chỗ ngồi: 18”
•    Bề rộng của chỗ ngồi: 19.5”
•    Độ sau của ghế ngồi: 18”
•    Kích thước: 49-61”(dài) x 23.5”(rộng) x 37.5”(cao) 

Shipping Information:

 •    Vận chuyển với xe hàng, tổng cộng 2 thùng, 1 thùng cho thân ghế và 1 thùng chậu gội đầu. 
       Tổng trọng lượng 150 Lbs.
•     Kích thước của thùng:
       Thân ghế: 47”(dài) x 28”(rộng) x 29”(cao)
       Chậu gội: 24”(dài) x 22”(rộng) x 14”(cao)