Tìm kiếm
Filters
Close

Giũa Móng

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
2 black nail files

Cây Giũa Móng US

1 hộp co 50 cái | Có độ mịn: 80/80, 80/100, 100/100, 100/180, 180/180
$15.00
white nail file

Giũa Móng Màu Trắng USA

50 cái một hộp | Dộ mịn: 80/80, 80/100, 100/100, 100/180, 180/180
$16.50
a pack of nail files

Cây giũa móng Zebra

Mỗi hộp 50 cây | Độ mịn: 80/80, 80/100, 100/100, 100/180, 180/180
$15.00
small nail file

Cây Giũa Móng Mini Wood

50 cái mỗi hộp | Độ mịn: 80/80, 100/100, 120/120
$6.00
big black nail file

Cây Giũa Móng Jumbo

Mỗi hộp 50 cái | Độ mịn: 80/80, 80/100, 100/100, 180/180
$24.00
red nail file

Cây giũa móng Mylar

50 cái mỗi hộp | Độ mịn: 80/80
$25.00