Tìm kiếm
Filters
Close

ProGel

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Pro-Gel 18 LED Gel Nail Lamp

Đèn Hơ Pro-Gel 18 LED

Bóng LED tiết kiệm điện | Điện 110
$95.00
Pro-Gel 920 Dual Hand 52W Nail Curing Lamp

Đèn Hơ Pro-Gel 920 52W

Dùng hơ 2 tay một lúc | Tổng công suất là 54 watt | Khô móng gel rất nhanh
$95.00
Pro-Gel 820 Dual Hand 42W Gel Nail Lamp

Đèn Hơ Pro-Gel 820 Dual Hand 42W

Tổng công suất 42 watt | Hơ được 2 tay một lúc | Có gắn thêm quạt để giúp khô nhanh
$80.00
Pro-Gel 300 UV 18 Watt Gel Nail Lamp

Đèn Hơ Pro-Gel 300 UV 18W

90 hoặc 120 giây thời gian | Công suất 18 watt | Thiết kế dễ thay bóng
$46.00
Pro-Gel 200 UV 14W Nail Curing Lamp

Đèn Hơ Móng Pro-Gel 200 UV 14W

Công suất: 14 watts | Thiết kế nhỏ gọn
$32.00
Pro-Gel 860 UV 52 Watt Gel Nail Lamp

Đèn Hơ Móng Pro-Gel 860 UV 52W

Tự động tắt trong 90 hoặc 120 giây | Dùng được một lúc 2 tay | Điện 110V
$82.00
Pro-Gel 536 UV 36 Watt Curing Nail Lamp

Đèn Hơ Móng Pro-Gel 536 UV 36W

90 hoặc 120 giây tự động tắt | Dùng điện 110 | Dễ thay bóng đèn
$50.00
Pro-Gel 636 UV 36 Watt Curing Nail Lamp

Đèn Hơ Pro-Gel 636 UV 36W

90, 120 giây tắt hoặc lúc nào cũng mở | Tổng công suất 36 watt | Chạy điện 110V
$55.00
Pro-Gel 128 UV 9W Gel Curing Lamp

Đèn Hơ Pro-Gel 128UV 9W

Dùng điện 110 hoặc 220 | Công suất thấp chỉ với 12 watt
$32.00
Pro-Gel 120 UV 12W Nail Curing Lamp

Đèn Hơ Pro-Gel 120 UV 12W

Đi theo bóng đèn | Chạy điện 110
$30.00
Pro-Gel P36 UV 36W Nail Curing Lamp, White Color

Đèn Hơ Pro-Gel P36 UV 36W

60 hoặc 90 giây tự động tắt | Hơ móng chân và tay
$50.00