Tìm kiếm
Filters
Close

Máy Sáy Khăn Fiori TW-120

Đựng 18 khăn | Lên đến độ 180°F
Nhà phân phối: Pronails
Nhà sản xuất: Fiori
$107.00

Nhiệt độ lên đến khoảng 180°

Kích thước bên ngoài: 10in x 17.5in x 14in

Kích thước bên trong: 8 inch x 14.5 inch x 9.5 inch

 

Nhiệt độ lên đến khoảng 180°

Kích thước bên ngoài: 10in x 17.5in x 14in

Kích thước bên trong: 8 inch x 14.5 inch x 9.5 inch