Filters
Close

Máy Sáy Móng

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
blue nail dryer with fan

Máy Sấy Móng Adventek Compact

Quạt rất mạnh | Chỉnh được nóng lạnh
$35.00
grey nail dryer with 2 black fans

Máy Sấy Móng Adventek 200

2 quạt | Đi theo bóng đèn UV
$90.00
blue dryer sensor with handle

Máy Sấy Móng Adventek 28 Touchbar

2 chế độ nóng | 2 quạt | Tự dộng tắt mở
$80.00
black uv nail dryer with handle

Máy Hơ Móng Tay Adventek UV

Bóng đèn UV và 2 quạt | Điện 110
$85.00
black nail dryer machine

Máy Hơ Móng Adventek 26

2 quạt rất mạnh | Bộc sắt rất chắc | Chỉnh độ nóng lạnh
$80.00