Tìm kiếm
Filters
Close

Mô Tơ GS7082-A IDjet Với Đèn LED

Nhà sản xuất: Gulfstream
$130.00

Dùng cho mô tơ IDjet sau ngày 1 tháng 1 2018 . Trước ngày này, dùng IDjet mô tơ – GS7082-A

Chạy điện 110 Volts

Có chứng nhận UL cho độ an toàn

Đèn LED đổi màu tyệt đẹp

Dùng cho mô tơ IDjet sau ngày 1 tháng 1 2018 . Trước ngày này, dùng IDjet mô tơ – GS7082-A

Chạy điện 110 Volts

Có chứng nhận UL cho độ an toàn

Đèn LED đổi màu tyệt đẹp