Tìm kiếm
Marketplace
Tiếng Việt
Danh Mục Sản Phẩm
  Menu Close

  Acrylic Nails

  Xem dạng Lưới Danh sách
  Xếp theo
  Hiển thị trên trang
  black - aluminum Kolinsky brush on white background

  Cọ Móng Acrylic Kolinsky Màu Đen Và Nhôm

  Có số từ 8 tới 24 | Tay cầm nhè nhàng
  $16.00
  crystal handle nail brush on white background

  Cọ Móng Acrylic Kolinsky Màu Pha Lê

  Số từ 8 đến 24 | Làm 100% Kolinsky
  $14.50
  acrylic nail brush with blue handle

  Cọ Móng Acrylic Wave Kolinsky

  Làm 100% từ long chồn | Tay cầm màu tím hoặc xanh | Số 8 tới 24
  $15.00
  purple hand acrylic brush on white background

  Cọ Móng Acrylic Spiral

  Tay cầm chống acetone | Làm 100% long chồn thượng hạng | Số 8 đến 24
  $15.00
  Rosewood handle with silver ferrule brush

  Cọ Móng Acrlyic Rosewood Kolinsky

  Số 10 tới 24 | Làm từ long chồn Kolinsky | Tay cầm kháng acetone
  $12.00
  nail brush with silver handle

  Cọ Móng Acrylic Silver Kolinsky

  Tay cầm màu bạc chống hóa chất | Làm từ long chồn 100% | Số 8 - 24
  $11.00
  vogel nail brush on white background

  Cọ Móng Acrylic Vogel Kolinsky

  Số từ 10 tới 24 | Chống acetone | Làm từ long chồn Kolinsky
  $14.00
  rosewood nail brush on white background

  Cọ Móng Acrylic Vogel - Rosewood Kolinsky

  Có số 12 - 24 | Chống acetone và dễ chùi rửa
  $17.00
  jade color nail brush

  Cọ Móng Acrylic Jade Kolinsky

  Có số từ 10 - 24 | Tay cầm bằng ngọc | Lông chồn 100%
  $18.00
  newport brush and white background

  Cọ Móng Acrylic Newport Kolinsky

  Số #10 - #24 | Độ mịn cao | Thiết kế nhẹ dễ điều khiển
  $16.00
  frosty handle nail brush on white board

  Cọ Móng Acrylic Frosty Kolinsky

  Số 10 - 24 | Làm từ lông chồn 100%
  $16.00
  redwood handle nail brush on white board

  Cọ Móng Acrylic Gold Kolinsky

  Tay cầm làm từ gỗ đỏ | Có từ số 10 - 24
  $17.00
  acrylic brush with wood hangle

  Cọ Móng Acrylic Beauty Touch

  Cho người mới học | Số 6 và 10
  $6.00