Tìm kiếm
Marketplace
Tiếng Việt
Danh Mục Sản Phẩm
  Menu Close

  Acrylic Nails

  Xem dạng Lưới Danh sách
  Xếp theo
  Hiển thị trên trang

  Cọ Móng Acrylic Kolinsky Màu Đen Và Nhôm

  Có số từ 8 tới 24 | Tay cầm nhè nhàng
  $16.00

  Cọ Móng Acrylic Kolinsky Màu Pha Lê

  Số từ 8 đến 24 | Làm 100% Kolinsky
  $14.50

  Cọ Móng Acrylic Wave Kolinsky

  Làm 100% từ long chồn | Tay cầm màu tím hoặc xanh | Số 8 tới 24
  $15.00

  Cọ Móng Acrylic Spiral

  Tay cầm chống acetone | Làm 100% long chồn thượng hạng | Số 8 đến 24
  $15.00

  Cọ Móng Acrlyic Rosewood Kolinsky

  Số 10 tới 24 | Làm từ long chồn Kolinsky | Tay cầm kháng acetone
  $12.00

  Cọ Móng Acrylic Silver Kolinsky

  Tay cầm màu bạc chống hóa chất | Làm từ long chồn 100% | Số 8 - 24
  $11.00

  Cọ Móng Acrylic Vogel Kolinsky

  Số từ 10 tới 24 | Chống acetone | Làm từ long chồn Kolinsky
  $14.00

  Cọ Móng Acrylic Vogel - Rosewood Kolinsky

  Có số 12 - 24 | Chống acetone và dễ chùi rửa
  $17.00

  Cọ Móng Acrylic Jade Kolinsky

  Có số từ 10 - 24 | Tay cầm bằng ngọc | Lông chồn 100%
  $18.00

  Cọ Móng Acrylic Newport Kolinsky

  Số #10 - #24 | Độ mịn cao | Thiết kế nhẹ dễ điều khiển
  $16.00

  Cọ Móng Acrylic Frosty Kolinsky

  Số 10 - 24 | Làm từ lông chồn 100%
  $16.00

  Cọ Móng Acrylic Gold Kolinsky

  Tay cầm làm từ gỗ đỏ | Có từ số 10 - 24
  $17.00

  Cọ Móng Acrylic Beauty Touch

  Cho người mới học | Số 6 và 10
  $6.00