Tìm kiếm
Marketplace
Tiếng Việt
Danh Mục Sản Phẩm
  Menu Close

  Chạy điện 110 Volts

  Có chứng nhận UL cho độ an toàn

  Trang bị đèn LED đổi màu

  Bao gồm đầy đủ linh kiện như: mô tơ, nắp jet, cánh quạt

  Dùng được vói đa số miêng lót nhựa (disposable liners) trên thị trường

  Chạy điện 110 Volts

  Có chứng nhận UL cho độ an toàn

  Trang bị đèn LED đổi màu

  Bao gồm đầy đủ linh kiện như: mô tơ, nắp jet, cánh quạt

  Dùng được vói đa số miêng lót nhựa (disposable liners) trên thị trường

  Questions & Answers