Tìm kiếm
Filters
Close

Nguyên Bộ GS7082 IDjet

Nhà sản xuất: Gulfstream
$179.00

Chạy điện 110 Volts

Có chứng nhận UL cho độ an toàn

Trang bị đèn LED đổi màu

Bao gồm đầy đủ linh kiện như: mô tơ, nắp jet, cánh quạt

Dùng được vói đa số miêng lót nhựa (disposable liners) trên thị trường

Chạy điện 110 Volts

Có chứng nhận UL cho độ an toàn

Trang bị đèn LED đổi màu

Bao gồm đầy đủ linh kiện như: mô tơ, nắp jet, cánh quạt

Dùng được vói đa số miêng lót nhựa (disposable liners) trên thị trường