Tìm kiếm
Marketplace
Tiếng Việt
Danh Mục Sản Phẩm
  Menu Close

  Đồ Thoát Nước

  Xem dạng Lưới Danh sách
  Xếp theo
  Hiển thị trên trang
  Gulfstream flexible rubber GS4015 elbow discharge pump connector

  Cút Nối 90 Độ GS4015

  Dùng để nối bơm xả nước
  $12.00
  Gulfstream GS4008 pump kit includes drain pump, air hose, drain hose and all required couplings

  Bộ Bơm Xả Nước GS4008

  Bao gồm bơm xả, ống nước và đầy đủ phụ kiện
  $210.00
  Gulfstream GS4009 discharge pump with inlet and outlet couplings

  Bơm Xả Nước GS4009

  Chứng nhận UL | Điện 110
  $133.00
  Gulfstream GS4103 black rubber coupling with c-clamps

  Khớp Nối GS4103

  Connect drain pump and discharge hose
  $21.00
  1/2 inch flexible pvc drain hose

  Ống Xả Nước 1/2" GS007

  Dùng cho ghế Gulfstream
  $9.00
  1/2 inch diameter brass GS4150 check valve

  Van Chặn Nước GS4150

  Dùng để chặn nước dơ vào bồn
  $15.00
  white pvc Gulfstream GS4206 P-trap

  Ống Thải Chữ P GS4206

  Đường kính 1.5 in
  $21.00