Tìm kiếm
Filters
Close

Đồ Thoát Nước

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Gulfstream flexible rubber GS4015 elbow discharge pump connector

Cút Nối 90 Độ GS4015

Dùng để nối bơm xả nước
$12.00
Gulfstream GS4008 pump kit includes drain pump, air hose, drain hose and all required couplings

Bộ Bơm Xả Nước GS4008

Bao gồm bơm xả, ống nước và đầy đủ phụ kiện
$210.00
Gulfstream GS4009 discharge pump with inlet and outlet couplings

Bơm Xả Nước GS4009

Chứng nhận UL | Điện 110
$133.00
Gulfstream GS4103 black rubber coupling with c-clamps

Khớp Nối GS4103

Connect drain pump and discharge hose
$21.00
1/2 inch flexible pvc drain hose

Ống Xả Nước 1/2" GS007

Dùng cho ghế Gulfstream
$9.00
1/2 inch diameter brass GS4150 check valve

Van Chặn Nước GS4150

Dùng để chặn nước dơ vào bồn
$15.00
white pvc Gulfstream GS4206 P-trap

Ống Thải Chữ P GS4206

Đường kính 1.5 in
$21.00