Tìm kiếm
Filters
Close

Mấy Hấp Khăn Fiori TW-230

Đựng 48 khăn | Nhiệt độ 180 F
Nhà phân phối: Pronails
Nhà sản xuất: Fiori
$154.00

Bộ hâm nóng Fiori TW-230 duy trì nhiệt độ hoạt động bên trong khoảng 180 ° F và có hai khay kéo để thuận tiện cho việc sáy khăn.
Giữ được 48 khăn.
Làm nóng lớp ở nhiệt độ ~ 180 ° F
Đo ngoài: 11in x 18in x 25in
Bên trong đo: 7in x 15in x 10in

Bộ hâm nóng Fiori TW-230 duy trì nhiệt độ hoạt động bên trong khoảng 180 ° F và có hai khay kéo để thuận tiện cho việc sáy khăn.
Giữ được 48 khăn.
Làm nóng lớp ở nhiệt độ ~ 180 ° F
Đo ngoài: 11in x 18in x 25in
Bên trong đo: 7in x 15in x 10in