Tìm kiếm
Marketplace
Tiếng Việt
Danh Mục Sản Phẩm
  Menu Close

  Tính Năng:

  • Một (1) Ngăn Kéo
  • Bánh Xe Giúp Dễ Di Chuyển
  • Tay Cầm Ngăn Kéo Bằng Crôm
  • Thanh Chặn Bằng Crôm
  • Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Bậc Nhất Trong Ngành

  Kích Thước: 15.75" Chiều dài x 15.75" Chiều sâu x 29" Chiều cao

  Tính Năng:

  • Một (1) Ngăn Kéo
  • Bánh Xe Giúp Dễ Di Chuyển
  • Tay Cầm Ngăn Kéo Bằng Crôm
  • Thanh Chặn Bằng Crôm
  • Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Bậc Nhất Trong Ngành

  Kích Thước: 15.75" Chiều dài x 15.75" Chiều sâu x 29" Chiều cao

  Questions & Answers