Tìm kiếm

Tiếng Việt

Quy Ước Sử Dụng

Vui lòng đọc kĩ những điều khoản sử dụng trước khi dùng website Tittac.com.
Tất cả người dùng đồng ý việc truy cập và sử dụng trang web này đều tuân thủ những điều kiện và các điều luật theo quy định.
Khi đăng kí và sử dụng website, người dùng cam kết ít nhất là 18 tuổi, hoặc tham gia sử dụng website dưới sự giám sát của gia đình hoặc người giám hộ nếu dưới độ tuổi này; đồng thời có đủ điều kiện để kí thực hiện hợp đồng sử dụng website.

Theo từng giai đoạn nhất định, người dùng sẽ được nhắc nhở về các điều khoản sử dụng mà không cần có sự thông báo từ trước, cũng chính là nhắc nhở trách nhiệm của người dùng.

Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.
Về Tittac.com

Chúng tôi cho phép bạn sao chép, phân phối và chuyển giao nội dung của trang web vì mục đích cá nhân của bạn nhưng chỉ trong khả năng truy cập và sử dụng hạn định, chỉ khi sự giới hạn của việc sao chép, phân phối và chuyển giao được tự động hoàn thành thông qua phần mềm trình duyệt của bạn một cách ngẫu nhiên để sử dụng website cho mục đích cá nhân của bạn. Giấy phép này không bao gồm mục đích tái kinh doanh hay thương mại hóa việc sử dụng website cũng như những nội dung của nó, hay bất kì sự thu thập và việc sử dụng danh sách hay các mô tả về sản phẩm, bất kì sự dẫn xuất sử dụng website hay những nội dung của nó; bất kì sự lấy về máy hay sao chép thông tin tài khoản vì lợi ích mua bán, hay bất kì việc khai thác dữ liệu, robot hóa hay sự tập trung dữ liệu và những công cụ trích xuất.

Ngoại trừ các yêu cầu trên, trang web này hay bất kì thành phần nào của trang web này có thể không được sản xuất lại, sao chép lần hai, sao chép, buôn bán, tái kinh doanh, tung lên mạng, mã hóa, biên dịch, chuyển giao hay phân phát trong bất kì trường hợp nào (bao gồm sự bắt chước “mirroring”) cho các máy tính, người dùng thứ ba, trang web hoặc các phương tiện khác vì mục đích công bố, hay để khai thác cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép hợp pháp của Tittac. Bạn có thể không được phép sử dụng bất kì một nhãn meta hay bất kì đoạn nhắn ẩn “hidden text” để sử dụng tên của Tittac hay những kí hiệu thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tittac. Bất kì việc sử dụng không có quyền tác giả sẽ bị khống chế sự cho phép hay giấy phép sử dụng website bởi đội ngũ của Tittac. 

Chúng tôi duy trì quyền hạn nhằm thay đổi bất kì thông tin, đặc điểm hay chức năng của trang web mà không có sự báo trước. Chúng tôi có thể từ chối dịch vụ, hủy các đơn đặt hàng, hạn chế thời gian của tài khoản và/ hoặc phủ nhận quyền truy cập của bất kì thành phần nào của website, nếu như bạn tham gia vào bất kì sự tiến hành hay các hoạt động mà chúng tôi nhận định, trong quyền hạn quyết định của chúng tôi, rằng chúng vi phạm điều khoản sử dụng, những quyền của chúng tôi hay quyền hạn của bất kì bên thứ ba nào. Việc sử dụng website không hợp pháp hoặc không bản quyền bị ngăn cấm tuyệt đối. Chúng tôi duy trì quyền được hủy bỏ các đơn đặt hàng có liên quan đến hoạt động bị nghi ngờ là gian lận trong quyền hạn quyết định của chúng tôi. Việc kinh doanh hay liên kết các sản phẩm trên/ hay đưa đến cho bất kì trang web thương mại điện tử khác, chợ thương mại hay các ứng dụng di động mà không có sự cho phép bằng văn bảng sẽ bị ngăn cấm tuyệt đối.
Cách thức đăng kí

Để đăng kí hoạt động trên trang web của chúng tôi, vui lòng điền vào sườn mẫu cho người dùng, sử dụng địa chỉ email còn hiệu lực và tạo ra một mật khẩu để đăng kí lý lịch của bạn. Mỗi lần bạn sử dụng mật khẩu hay sự nhận diện của mình, bạn sẽ được tiến hành đăng kí hợp pháp để truy cập và sử dụng trang web này theo cách thức thống nhất với những điều khoản sử dụng và Tittac không có nghĩa vụ điều tra quyền truy cập hay bất kì nguồn hay việc truy cập/ sử dụng website của bạn.
BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TOÀN BỘ VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY BỞI NHỮNG AI SỬ DỤNG MÂT KHẨU VÀ SỰ NHẬN DIỆN CỦA BẠN NẾU NHƯ VIỆC TRUY CẬP ĐẾN VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB ĐƯỢC ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN BỞI BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TÂT CẢ SỰ TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ CHUYỂN GIAO CŨNG NHƯ CÁC NGHĨA VỤ, (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NGHĨA VỤ VỀ TÀI CHÍNH) PHÁT SINH KHI TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG WEBSITE.

Bạn là người chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ sự an toàn và bảo mật mật khẩu cũng như sự nhận diện của bạn. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi bất kì sự sử dụng mật khẩu hay sự nhận diện bạn mà không có trao quyền, hoặc là bất kì sự vi phạm hay sự đe dọa nguy hiêm đến sự an ninh của website.
Vào thời gian hướng dẫn đầu tiên, bạn sẽ phải yêu cầu về vận chuyển và thông tin thanh toán. Bạn đồng ý cho chúng tôi cập nhật thông tin thanh toán của bạn với thông tin của ngân hàng hay người phát hành thẻ tín dụng có thể cung cấp, hoặc những thông tin có sẵn cho chúng tôi trước đó. Tất cả những thông tin cá nhân phải tuân thủ chính sách bảo mật được kết hợp trong điều khoản sử dụng.

SỰ HẠN CHẾ VỀ NGHĨA VỤ
TIITAC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KÌ SỰ HƯ HỎNG TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY MANG TÍNH HẬU QUẢ TỪ KẾT QUẢ CỦA VIỆC DÙNG, HAY LÀ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐẺ SỬ DỤNG TRANG WEB HAY THÔNG TIN TỪ TRANG WEB, THẬM CHÍ TITTAC GIÁM SÁT KHẢ NẴNG XẢY RA CỦA NHỮNG TỔN THẤT. LUẬT ÁP DỤNG CÓ THÊ KHÔNG CHO PHÉP SỰ HẠN CHẾ HAY LÀ SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA NHỮNG NGHĨA VỤ HAY NHỮNG TỔN THẤT NGẪU NHIÊN/ MANG TÍNH HẬU QUẢ ĐỂ NHỮNG SỰ HẠN CHẾ HAY SỰ ĐỘC QUYỀN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
LỖI ĐÁNH MÁY

Trong một hoạt động mà sản phẩm được quy định ở một mức giá không đúng hoặc với một thông tin sai lệch bởi lỗi đánh máy cho giá hay thông tin sản phẩm được giao nhận từ nhà cung cấp, chúng tôi có quyền từ chối hay hủy bỏ đơn đặt hàng đã xác định cho sản phẩm bị lỗi đánh máy sai về giá.
KHÔNG CÓ SỰ TRÌNH DIỆN, BẢO HÀNH HAY BẢO ĐẢM

Trang web này được cung cấp như vậy. Tittac và những người cấp phép tuyên bố khước từ toàn bộ sự bảo hành của bất kì loại hình, sự truyền đạt hay là ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế, sự bảo hành của tính thương mại, sự phù hợp cho mục đích đặc biệt và không vi phạm.
Tittac không bảo đảm rằng việc truy cập đến hoặc sử dụng trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc tự do khi bị lỗi, khi đó những sự sai phạm hay lỗi chính tả sẽ được chỉnh sửa, hoặc khi mà website này không thể bị xâm hại bởi các thành phần nguy hiểm. Tittac không bảo đảm việc sử dụng website này hay thông tin của nó được cung cấp ở đây là chính xác, không phạm lỗi hay đáng tin cậy. Tittac có thể tạo ra sự tăng cường và/ hoặc thay đổi đến website vào bất kì thời điểm nào không báo trước.
Chúng tôi trình diễn chính xác hết mức màu sắc và hình ảnh cho các sản phẩm. Chúng tôi không bảo đảm rằng màn hình máy tính của bạn sẽ trình diễn giống hoàn toàn như vậy.

SAO CHÉP BẢN QUYỀN
Đoạn văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, hình ảnh, biểu tượng đại diện, sự sắp xếp, mã vi tính, và tất cả những thứ khác trên website (nội dung được thu thập) sẽ được sao chép như là một hoạt động thu thập dưới sự kiểm soát của chính quyền Mỹ và tất cả những đạo luật quy định về sao chép khác, là những sự phù hợp cho Tittac và được bảo vệ bởi quyền sao chép hay sự thích hợp về quyền sở hữu trí tuệ cũng như những đạo luật cạnh tranh bất cân đối.

NHÃN HIỆU
Tất cả các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và tên thương hiệu của Tittac trên trang web là những nhãn hiệu hay được đăng kí nhãn hiệu của Tittac hay là những người sở hữu danh dự.

SỰ BỒI THƯỜNG
Bạn, những thành viên của Tittac, từ giám đốc, nhân viên, các đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp ý bồi thường, bảo vệ và duy trì một Tittac không độc hại nhằm chống lại những tổn thất, nợ nần, chi phí, sự hư hỏng và giá vốn, bao gồm những chi phí cho luật sư bào chữa hợp pháp, là kết quả từ bất kì sự vi phạm điều khoản sử dụng, hay bất kì hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng website này (bao gồm sự cẩu thả hay là sự tiến hành sai lệch) bởi bạn hay bất cứ người nào truy cập vào website khi sử dụng tài khoản Internet của bạn.

SỰ RIÊNG TƯ
Việc đăng kí dữ liệu và chắc chắn nguồn thông tin về bạn phải tuân thủ theo chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi đã được thống nhất ở đây bằng những đề mục liên quan. Bạn hiểu rằng quy trình kĩ thuật và sự chuyển giao của trang web này bao gồm:
I. Những sự chuyển giao vượt quá những mạng lưới đa dạng.
II. Sự thay đổi để chuyển đổi và thích nghi đối với những yêu cầu kĩ thuật của việc kết nối mạng lưới hay những thiết bị.
Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy xem kĩ chính sách bảo mật của chúng tôi tại: www.tittac.com/privacy.

SỰ LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ BA
Trang web này liên kết với những website được trình diễn bởi những bên thứ ba. Chúng tôi không có quyền điều khiển những liên kết đó, mỗi một trang web có những chính sách khác nhau và sự thu thập dữ liệu khác nhau, độc lập với Tittac. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho và không bảo đảm hay chấp nhận bất kì nghĩa vụ nào cho sự có sẵn, nội dung, sản phẩm, dịch vụ hay việc sử dụng trang web của bên thứ ba, bất kì trang web được truy cập từ bên thứ ba hay bất kì sự thay đổi hay cập nhật của những website như vậy. Những đường liên kết này chỉ cho bạn sự thuận tiện và do đó, bạn truy cập chúng với rủi ro. Bạn nhận thức rằng bạn sẽ đối mặt với những rủi ro khi truy cập đến và sử dụng những nội dung được cung cấp dựa trên trang web của bên thứ ba và chấp nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất hay mất mát mà bạn sẽ gặp phải khi sử dụng website bên thứ ba. Bạn nên liên hệ với ban quản trị website của các trang web này nếu như bạn có bất kì sự quan tâm đối với những liên kết đó hay là những nội dung được nêu lên ở website trang thứ ba.

TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Chúng tôi hoan nghênh phản hồi và nhận xét của bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xem xét các ý tưởng, đề xuất hoặc các tài liệu, và chúng tôi đề nghị bạn không phải gửi bất kỳ sáng tạo nào, các đề xuất hay thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi mong bạn hiểu rằng đó là ý định của chính sách này, giải thích cho việc các công ty thành viên của Tittac trở nên hiểu biết về những hiểu lầm tương lai của họ có thể là do các sáng tạo riêng của họ. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bạn không phải bất cứ tài liệu gốc nào có thể tạo ra bất kỳ một sự kiện nào, bao gồm hiển thị các thông tin, hình ảnh, bản vẽ hoặc các thông tin nghệ thuật gốc. Nếu bạn làm như vậy mặc dù đã được yêu cầu là không từ chúng tôi (аn "hồ sơ không được yêu cầu"), bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể xử sự đối với sự lập hồ sơ không được yêu cầu trở nên công khai аnd không tương tích ở mỗi trường hợp và bằng tất cả sự tôn trọng.
Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thu hút ý tưởng sáng tạo, đề xuất hoặc nguyên liệu của những người dùng của chúng tôi trên website hay trên blog. Nếu bạn gửi tại bất kỳ lúc nào đó, có cung cấp hoặc gửi bài sáng tạo, lời khuyến nghị hay nguyên liệu khác phản hồi theo yêu cầu của chúng tôi (một là cho một yêu cầu hồ sơ, và cùng với những hồ sơ không được yêu cầu), bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể xử sự đối với sự lập hồ sơ không được yêu cầu trở nên công khai аnd không tương tích ở mỗi trường hợp và bằng tất cả sự tôn trọng.

Bạn hãy chắc rằng chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật cho bạn về các hồ sơ và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đối với bạn trong bất kì trường hợp sử dụng hay tiết lộ cho việc trình bày hồ sơ. Chúng tôi có thể sử dụng không hạn chế bất kì hồ sơ nào cho bất cứ mục đích nào , bao gồm, nhưng không hạn chế việc tái sản xuất, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng hay gửi bài, và bạn có thể hủy bỏ từ bỏ, giải phóng bất kì tuyên bố của việc sử dụng những hồ sơ khi chúng vi phạm bất kì quyền lợi nào của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn sự sao chép, nhãn hiệu, quyền sở hữu, các quyền riêng tư, quyền sở hữu thích hợp, quyền công báo hoặc quyền tín dụng đối với ý tưởng hay nguyên liệu.
Bạn không liên quan khi hỗ trợ chúng tôi về quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để sản xuất, chuyển đổi, thích nghi, công bố, phát sóng, trao giấy phép, trình diễn, đăng bài, bán, dịch bài, kết hợp, sáng tạo các dẫn xuất từ sự phân phối và sử dụng hồ sơ thông qua các phương tiện truyền thông, mà ngày nay được xem là, xuyên suốt toàn cầu, trong một sự lâu bền, sẽ không có tuân theo bất kì sự bồi thường hay tín dụng của bạn. Bằng việc nộp một hồ sơ cho chúng tôi, bạn trình bày những thông tin truyền thống cho bạn và không cần gây ra mâu thuẫn, vi phạm quyền hạn của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất cứ quyền sở hữu trí tuệ và quyền tự do công chúng hay là riêng tư. Tất cả các hồ sơ tạo ra bởi bạn sẽ là những sự tương thích cho Tittac và không được nhận thức hay trả về. Bạn đồng ý và hiểu rằng chúng tôi không có nghĩa vụ cho việc sử dụng hồ sơ bạn đưa ra và bạn không có quyền thuyết phục những việc sử dụng như thế.

Bạn chấp nhận rằng mối quan hệ của bạn và chúng tôi không bí mật, ủy thác, và rằng sự quyết định của bạn để tạo một hồ sơ không bắt chúng tôi ở trong một vị trí khác với vị trí được tổ chức bởi các thành viên của cộng đồng liên quan đến hồ sơ của bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng chúng tôi có các truy cập bên ngoài đến các ý tưởng, thiết kế sản phẩm và những nguyên vật liệu liên quan đến việc kinh doanh, và những ý tưởng mới, sản phẩm, thiết kế và nguyên liệu khác được nộp lên nhanh chóng cho chúng tôi hoặc là được phát triển bởi nhân viên chúng tôi. Nhiều hồ sơ chúng tôi nhận những ý tưởng, sản phẩm, thiết kế và nguyên liệu hoàn toàn phát triển độc lập bởi chúng tôi. Chúng có thể cạnh tranh với sản phẩm của bạn. Bạn nhận ra và đồng ý rằng bạn không thể xem xét bất kì sự bồi thường nào như là một kết quả của việc sử dụng bất kì hồ sơ tương tự hoặc là những ý tưởng, sản phẩm, thiết kế hay nguyên liệu.

Bạn chấp nhận rằng, bằng sự tôn trọng đến những yêu cầu bạn có liên quan đến hay làm tăng lên sự khai thác thực tế và cáo buộc, hay là việc sử dụng bất kì hồ sơ bạn tạo ra, sự hủy hoại, được gây ra sẽ không đủ để tốt nhất hoặc đủ để bạn có thể xác định được rằng bạn có thể làm tốt hơn hoặc bởi bất kỳ sản phẩm, sự phân phối, triển lãm hay sự khai thác của bất kì sản phẩm nào dựa trên hồ sơ của bạn, và nghĩa vụ của bạn cùng với sự chữa trị trong những sự kiện mà nó có thể hạn chế tuyệt đối đến quyền phục hồi tổn thất, nếu có, theo quy định của luật pháp.

KHÁC
Việc sử dụng của bạn sẽ được thông báo một cách nhanh chóng bởi tất cả các thông tin của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, với quyết định của pháp luật.

SỰ HOÀN THIỆN
Những điều khoản sử dụng được áp dụng cho bạn dựa trên việc truy cập của bạn vào website chúng tôi. Những quy định liên quan đến việc sao chép, nhãn hiệu, từ chối trách nhiệm, sự hạn chế nghĩa vụ, sự bồi thường, và những thứ vụn vặt còn lại, sẽ góp phần tồn ti theo bất kì sự tiếp diễn của các điều khoản sử dụng.