Tìm kiếm

Tiếng Việt

Chính Sách Bảo Mật

Tittac.com( gọi tắt là “Tittac”) hiểu rằng việc bảo mật thông tin là một trong những vấn đề đáng lưu tâm của hầu hết nhân sự, khách hàng, đối tác kinh doanh và người dùng website. Chính sách bảo mật này là sự cam kết của Tittac với mục tiêu tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và người ghé thăm website của chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm quyền được thay đổi chính sách này liên tục thông qua các thông báo về sự thay đổi tuyên bố quyền riêng tư được mô tả dưới đây.
Chính sách bảo mật này mô tả cách Tittac thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân bạn cung cấp đến website: tittac.com. Nó cũng hướng dẫn cụ thể những sự lựa chọn có sẵn cho việc: bạn nắm bắt được cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như cách mà bạn có thể truy cập và làm mới những thông tin của mình.

QUÁ TRÌNH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn để mang đến một trải nghiệm hiệu quả, ý nghĩa và tùy chỉnh khi bạn truy cập Tittac.com.
Chúng tôi thu thập những dạng dữ liệu cá nhân dưới đây:
I. Thông tin liên lạc như là tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và điện thoại liên lạc.
II. Thông tin thanh toán như là thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán.
III. Những sự nhận diện đặc biệt như là tên tài khoản, số tài khoản và mật khẩu.
IV. Thông tin liên quan như là danh sách sản phẩm mong đợi, lịch sử đặt hàng và những mối liên quan marketing.
V. Địa chỉ email của bạn bè hay những mối quan hệ mà bạn rất vui lòng chia sẻ.
Như là một sự thật đối với phần lớn các website, chúng tôi tự động hóa tập trung thông tin về bạn vào máy tính của chúng tôi như là địa chỉ IP, thời gian và ngày ghé thăm, loại hình đăng nhập, những trang web tồn tại/ có quan tâm và hệ thống điều hành. Chúng tôi có thể truy cập những thông tin này phục vụ cho hệ thống quản lí hành chính, sự thay đổi đặt hàng, marketing nội bộ và hệ thống hóa những mục đích nhằm xử lý sự cố.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
I. Hoàn thiện đơn đặt hàng của bạn
II. Cung cấp cho bạn xác nhận đặt hàng
III. Đánh giá nhu cầu kinh doanh của bạn để định hình những sản phẩm phù hợp
IV. Cung cấp cho bạn những sản phẩm được yêu cầu hoặc là thông tin dịch vụ.
V. Hồi đáp những yêu cầu dịch vụ khách hàng
VI. Quản trị tài khoản của bạn
VII. Gửi đến bạn bản tin
VIII. Gửi đến bạn tiếp thị truyền thông
IX. Giải đáp thắc mắc và mối quan tâm của bạn
X. Trau dồi website và những nỗ lực marketing của chúng tôi
XI. Tiến hành nghiên cứu và phân tích
XII. Trình diễn nội dung dựa trên những mối quan tâm từ bạn
Để xem lại và cập nhật thông tin cá nhân nhằm đảm bảo tính chính xác, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: info@tittac.com.

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM
Nếu bạn có nhu cầu dịch vụ truy cập địa điểm trên thiết bị di động của mình, chúng tôi sẽ thu thập thông tin địa điểm đó để cung cấp chức năng người bán lẻ địa phương. Nếu bạn không muốn chúng tôi làm điều này, bạn có thể không sử dụng dịch vụ địa điểm trên thiết bị di động của mình.

CHIA SẺ THÔNG TIN
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi điều đó được mô tả trong tuyên bố riêng tư. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân cho bên thứ ba, và không cho phép việc thu thập thông tin nhận diện của các thành viên hay khách hàng ghé thăm cho mục đích sử dụng của bên thứ ba.
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các công ty đem lại dịch vụ nhằm giúp đỡ chúng tôi bằng các hoạt động kinh doanh như là giao hàng hoặc đề nghị các dịch vụ chăm sóc khách hàng cho bạn. Những công ty này được quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ khi nào cần thiết và bảo đảm hỗ trợ công việc cho chúng tôi để phục vụ cho bạn.

Chúng tôi cũng có thể khóa thông tin cá nhân của bạn khi:
I. Theo yêu cầu của pháp luật nhằm tuân thủ quy trình pháp lí 
II. Khi chúng tôi tin rằng việc này sẽ bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, sự an toàn của bạn hoặc của người khác, điều tra gian lận hoặc phản hồi lại những yêu cầu của chính phủ.
Nếu Tittac tham gia vào một sự nâng cấp cùng với chuỗi liên hệ hay là đối tác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với họ. Điều này chỉ được sử dụng khi họ thực sự là người có mối quan hệ làm ăn với chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin không mang tính cá nhân ( như là số lượng khách hàng ghé thăm hàng ngày đối với một website cụ thể hoặc là một đơn đặt hàng vào một ngày cụ thể được xác nhận) với bên thứ ba như là đối tác tiếp thị. Thông tin này không liên hệ trực tiếp đến bất kì sự nhận diện cá nhân nào.

Nếu tittac tham gia vào một thương vụ sáp nhập hay mua bán đầu tư, hoặc là kinh doanh tất cả các phần tài sản của nó, bạn sẽ được thông báo bằng email/ một sự thông báo nhanh trên website của chúng toi về quyền sở hữu thông tin cá nhân của bạn, cũng như bất kì sự lựa chọn nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.
Trang web có thể cho phép bạn đăng bài lên các phương tiện truyền thông như là Facebook hay Twitter. Nếu bạn làm vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đến các trang liên quan chủ đề của bạn. Bạn sẽ nhận diện và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng những website này, và bạn có trách nhiệm xem lại những điều khoản về quyền sử dụng và chính sách bảo mật từ bên thứ ba của những trang web xã hội này.

NHỮNG WEBSITES THỨ BA
Trang của chúng tôi có thể bao gồm những sự liên kết đên trang web của bên thứ ba. Khi bạn nhấp vào đường link đến với các trang web này hay là các địa chỉ nào đó, bạn phải rời khỏi trang web của chúng tôi và đi đên nơi khác, và phần còn lại có thể thu thập dữ liệu cá nhân hay dữ liệu nặc danh từ bạn. Chúng tôi không có sự kiểm soát vượt giới hạn, không xem xét, và không thể chịu trách nhiệm cho những website bên ngoài hay là những nội dung của chúng. Hãy để ý rằng những điều kiện về chính sách bảo mật không bao gồm các website khác hay là nội dung của chúng, hay là thu thập thông tin cá nhân sau khi bạn nhấp vào những website như vậy. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật ở một số website khác nữa. Sự liên kết với các trang web hay địa chỉ đều nhằm mang đến sự thuận tiện và không biểu thị sự nhìn nhận của bên thứ ba hay là sản phẩm, nội dung, website của họ.

SỰ LỰA CHỌN/ KHÔNG THAM GIA
Bạn có thể lựa chọn dừng nhận những bản tin hay là thư marketing bằng cách làm theo hướng dẫn không đăng kí bao gồm những mail này, làm mới sự ưa thích truyền thông ở tài khoản thành viên hay là trên website hay là liên lạc chúng tôi: Email: info@tittac.com

Bạn có thể thay đổi bất cứ thông tin cá nhân trong tài khoản của mình bằng cách biên tập lại lý lịch của mình hoặc bằng cách gửi cho chúng tôi một email yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân. Bạn có thể yêu cầu sự hủy bỏ thông tin cá nhân từ chúng tôi, và chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lí để thực hiện yêu cầu của bạn, nhưng lưu ý rằng chúng tôi có thể sẽ bị yêu cầu giữ những thông tin của bạn và không được phép hủy bỏ ( hoặc là giữ những thông tin này trong một thời gian nhất định vì những yêu cầu cần hoàn thiện, sau đó chúng tôi sẽ tuân thủ việc xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn). Khi chúng tôi xóa bỏ bất kì thông tin nào, nó sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn từ hệ thống dữ liệu chủ động, nhưng sẽ còn lưu giữ trong hệ thống lưu trữ riêng. Chúng tôi có thể phục hồi dữ liệu của bạn cho mục đích chống gian lận hoặc là những mục đích tương tự.

Dữ liệu liên kết và những kĩ thuật theo dõi
Dữ liệu liên kết là những hồ sơ chữ viết được lưu trữ bởi trình duyệt Internet trên phần cứng máy tính của bạn. Ví dụ như, chúng tôi có thể sử dụng cookies để thu thập dữ liệu trình duyệt của bạn về những ưa thích cùng với lý lịch cá nhân và để thu thập việc sử dụng thông thường với lượng hóa thông tin thống kê. Cookies của chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân hay là thông tin bí mật và không phải là công cụ gián điệp. Bạn có thể thiết lập trình duyệt cá nhân để từ chối việc liên kết cookies hoặc là loại bỏ những cookies này từ ổ cứng của bạn.

MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO
Mục đích quảng cáo ( được xem như là quảng cáo hành vi trực tuyến) sử dụng thông tin thu thập được dựa trên hành vi trình duyệt web của một cá nhân như là những trang web mà họ ghé thăm hay là truy tìm thông tin họ cần. Bên thứ ba thu thập thông tin bằng cách định vị hoặc truy cập cookies vào trình duyệt của bạn khi bạn ghé thăm nó, hoặc nói theo một cách khác, đó là các website. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về những người quảng cáo từ bên thứ ba khi bạn e ngại về việc ghé thăm trang web của họ, và muốn hiểu thêm về những sự lựa chọn của bạn về việc tắt chế độ liên kết với những người quảng cáo, hãy ghé thăm: www.networkadvertising.org.

AN NINH
Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn điền vào những thông tin nhạy cảm (như la số thẻ tín dụng) trên những đơn đặt hàng, chúng tôi mã hóa sự truyền tải thông tin đó bằng cách sử dụng kĩ thuật màng bảo vệ thông tin liên kết (SSL).
Chúng tôi theo dõi những tiêu chuẩn ngành được chấp nhận ở mức thông thường nhằm bảo vệ những thông tin cá nhân được giao cho chúng tôi, bao gồm quá trình chuyển hóa đến khi chúng tôi nhận được nó. Tuy nhiên, hiện nay không có phương pháp nào khác Internet hay phương pháp lưu trữ điện tử nào sẽ bảo đảm an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối.
Vậy, nếu bạn có bất kì câu hỏi nào cần giải đáp về sự an toàn khi sử dụng website của chúng tôi, hãy liên lạc qua email: info@tittac.com.