Tìm kiếm

Tiếng Việt
Back to all

10 loại cây nên trồng trong chậu

10 loại cây nên trồng trong chậu

Bạn không cần có một khu vườn có không gian rộng để tự trồng cây. Lẽ đương nhiên, không gian càng rộng thì bạn càng thu hoạch được nhiều hơn, nhưng bạn có thể tận dụng không gian nhỏ để trồng cây trong các chậu hoặc thùng chứa; đặc biệt với những nơi như ban công hoặc sân vườn nhỏ thì việc trồng trong chậu dễ thực hiện, tiện lợi và giúp giảm lượng khí carbon.

Dưới đây là 10 loại cây bạn có thể trồng trong chậu hoặc thùng chứa:

 •          Cà chua

Cà chua là lựa chọn đầu tiên cho những người mới trồng vì công sức bỏ ra để trồng nó rất xứng đáng. Thực tế, một cây cà chua khỏe mạnh sẽ cho năng suất cao hơn những cây trồng khác trong thùng chứa. Trồng bụi cây thẳng đứng và hàng rào xung quanh cà chua trong chậu và túi trồng; hoặc ở những nơi không gian bị giới hạn, chọn những loại có dây leo dài và trồng trong những xô để treo.

 •          Khoai tây

Khoai tây là loại củ thú vị có thể trồng trong thùng chứa. Cho khoảng 8-10 inch đất vào trong chậu (kích cỡ tối thiểu 5 gallon). Trồng 2-3 mắt khoai tây cách khoảng 2-3 inch so với đáy chậu và sau đó tưới nước vào. Khi cây bắt đầu mọc, đắp đất che phủ phần cuống (để lộ phần đầu) cho đến khi lấp đầy chậu. Vài tháng sau, bạn sẽ có đầy khoai tây trong chậu. Với khoai nhỏ, hãy thu hoạch sớm hơn; với khoai to thu hoạch sau cùng.

 •          Lá rau dùng để ăn salad

Growing ѕаlаd leaves is сеrtаіnlу thе ѕіmрlеѕt сrор to ѕtаrt уоur veg gаrdеn with. Trу ѕоwіng a mіx of ѕееdѕ tо hаvе different lеаvеѕ аnd and сut the frеѕh lеаvеѕ just 3 wееkѕ later! They wіll keep grоwіng аѕ lоng as уоu keep hаrvеѕtіng the lеаvеѕ. Anоthеr grеаt thіng about grоwіng leaves іn a роt оr hanging bаѕkеt іѕ thаt іt eliminates thе problems wіth ѕlugѕ аnd ѕnаіlѕ!

Rau để ăn salad là một trong những loại rau dễ trồng nhất trong vườn. Gieo hỗn hợp các loại hạt để có nhiều loại lá khác nhau và hãy cắt chúng trong 3 tuần tiếp theo. Chừng nào bạn còn thu hoạch rau, chúng vẫn tiếp tục mọc lên. Ngoài ra việc này cũng giúp ta tránh được các loại sâu bọ gây bệnh cho cây như ốc, sên….  

 •          Ớt

Bеіng a trорісаl plant сhіllіеѕ nееd twо things light аnd heat. It’ѕ perfectly роѕѕіblе tо grow chillies on a wіndоw ѕіll, nоt оnlу іn a greenhouse! Thеу can аlѕо ѕurvіvе outdoors іn a wаrm ѕроt with ѕtrоng ѕunlіght. Dіd уоu knоw that the ѕрісіnеѕѕ is dеtеrmіnеd by the tеmреrаturе? Thе wаrmеr thе соndіtіоnѕ аrе, thе ѕрісіеr thе chillies!

Ớt là cây nhiệt đới nên chúng cần ánh sáng và nhiệt. Không những ở nhà kính mà ngay cả ở ngưỡng cửa sổ cũng có thể trồng được chúng, vì chúng hấp thụ ánh sáng mạnh bên ngoài. Bạn có biết vị cay của ớt được quyết định bởi nhiệt độ của chúng không? Nhiệt độ càng nóng, vị ớt càng cay. 

 •          Các loại dưa

Một số loại dưa nhỏ như “Bush Sugar Baby” trồng được trên chậu. Trồng khoảng 1-2 cây trong chậu lớn (tối thiểu 5 gallon) và để dây mọc dài quanh chậu, nếu cần thiết có thể đặt giá đỡ cho cây. Và nhớ đừng quên tưới nước và bón phân cho cây.

 •          Đậu tây/ Đậu trắng

Đây là một cách hữu hiệu để tiết kiệm không gian thay vì trồng cây thẳng đứng. Đậu tây có thể uốn cong trên giá ba chân để cho ra sản phẩm hấp dẫn và hiệu quả hơn. Một cây đậu có thể cho ra nhiều hạt đậu suốt mùa hè, tuy nhiên nếu vẫn còn chỗ cho một số ít cầy trồng khác, thì bạn sẽ cần chúng nhiều hơn để đựng trong tủ đông. Nhặt đậu khi chúng còn mềm và non thường xuyên để kích thích mọc thêm đậu. Đậu cove là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho người không thích đậu tây, dù chúng chỉ cho năng suất khá thấp; hoặc có thể dùng đậu tím pháp Blauhilde cho năng suất cao hơn. 

 •          Hành tây

Hành xanh mọc trong chậu rất tốt. Mua 1 túi hành theo cặp, trồng sâu khoảng 2-3 inch là có thể bắt đầu mọc được.  Bạn có thể trồng hành đến khi mọc thành củ; hãy chắc chắn sử dụng chậu to (5 gallon là tốt nhất) và chừa khoảng trống cho hành mọc lên.

 •          Rau chân vịt (rau bina)

Rau chân vịt cần được tưới nước thường xuyên trong môi trường mát. Tránh cho cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vì cây sẽ bị mọc dư hạt; tưới quá ít nước sẽ khiến lá có vị đắng chát. Có thể gieo hạt trực tiếp hoặc cấy hạt vào đất đã được chuẩn bị trước. Đây là loại cây phù hợp để trồng trong thùng chứa, và hãy thu hoạch các cây non sau 3-5 tuần.

 •          Dâu tây

Đây là loại cây điển hình được trồng ở nơi đầy nắng, và là lựa chọn phổ biến vì chúng có vị ngọt và ngon hơn những quả trong siêu thị. Không như các loại cây khác, dâu có thể mọc quanh năm, vì vậy bạn có thể thu hoạch chúng mỗi khi mùa hè về. Tuy nhiên bạn cần phải trồng chúng trong một chiếc chậu cực bên quanh năm. Nếu có vấn đề về không gian, trồng chúng trong các chậu treo hoặc trên tháp chậu.

 •          Cà rốt

Cаrrоtѕ аrе a реrfесt vеgеtаblе tо grоw in a роt. Stаrt wіth bаbу vаrіеtіеѕ lіkе. If you wаtеr dіlіgеntlу, уоu саn gеt a bumреr harvest іn роtѕ аѕ ѕhаllоw as 6 to 8 inches dеер. Longer varieties need deeper роtѕ. Aftеr thinning, you should end uр with 20 оr ѕо саrrоtѕ реr 12-іnсh pot.

Cà rốt là lựa chọn hoàn hảo để trồng trong chậu. Hãy bắt đầu trồng các cây non như “Little Fingers’, ‘Shоrt ‘n Sweet’ hoặc ‘Thumbelina’. Kiên trì tưới nước cho chúng, bạn sẽ có được một chậu đầy cà rốt sâu khoảng 6-8 inch. Nhiều loại củ dài hơn cần chậu đáy sâu hơn. Sau khi tỉa bớt cành lá, bạn nên trồng khoảng 20 củ cả rốt hoặc nhiều hơn trên 12 inch chậu. 

Lưu ý khi trồng chậu

 •          Bạn có thể trồng các loại hoa quả, rau củ trong thùng chứa; nếu không gian vườn nhỏ, nên tập trung trồng những loại cho ra năng suất cao. Tránh trồng các loại hoa quả, rau củ to như bí ngô vì chúng sẽ tốn nhiều diện tích trồng và cho ra năng suất thấp.
 •          Tránh trồng các loại cây mọc chậm như các cây họ cải bắp và măng tây vì chúng cần thời gian trồng tương đối lâu và chiếm nhiều diện tích cho những cây mọc liên tiếp.
 •          Điều quan trọng hơn, trồng những loại rau củ quả bạn thực sự thích ăn. Hãy nghĩ về những thứ bạn hay mua trong siêu thị - việc tự trồng chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm được 1 khoản tiền nhỏ và luôn có vị tươi ngon hơn.

 

Comments
Để lại bình luận Close
*
Only registered users can leave comments.