Những thông tin cần ghi nhớ về kỳ thi SAT
SAT (Scholastic Assessment Test): Nếu muốn nộp đơn vào các trường đại học có thứ hạng cao, hãy cố gắng đạt mốc 1.800 điểm trong kỳ thi SAT.

Còn nếu quyết tâm hơn nữa, hãy cố gắng đạt đến mức 2.000 điểm, có thể cổng các trường đại học trong top 50 sẽ rộng mở chào đón bạn.

Reasoning (còn được gọi là SAT I) được thiết kế để kiểm tra khả năng của học sinh thay vì chỉ là một bài kiểm tra kiến thức đơn thuần. Với thang điểm từ 600 đến 2.400, bài thi SAT I bao gồm ba phần: toán, đọc hiểu và viết, kéo dài trong khoảng 3 tiếng 45 phút. Đa phần các câu hỏi đều được thực hiện dưới dạng trắc nghiệm.

Thời gian thi được chia thành 10 phần: một bài luận 25 phút, sáu phần 25 phút và hai phần 20 phút cho bài thi đọc hiểu, viết và toán học, một phần 10 phút cho thi trắc nghiệm viết. Có ba lần nghỉ giải lao giữa giờ.

Bài thi SAT được chấm trên thang điểm từ 200-800, với điểm cho bài tiểu luận được chấm trên thang điểm từ 2-12. Các câu hỏi trắc nghiệmđược chấm trong phạm vi 20-80 điểm.

Cấu trúc bài thi SAT I

Phần 1: Toán : Bạn có 25 phút để trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm (A, B, C, D, E). - 25 phút để trả lời 8 câu hỏi trắc nghiệm (A, B, C, D, E) và 10 câu hỏi không có lựa chọn trả lời. - 20 phút để trả lời khoảng 16 câu hỏi trắc nghiệm (A, B, C, D, E).

Phần 2: Đọc hiểu: Phần đọc hiểu của SAT gồm ba phần thi nhỏ, có tổng cộng 67 câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi trong phần đọc hiểu được chia làm hai loại:

- Các câu hỏi về từ vựng: là các câu hỏi điền vào chỗ trống. Mục đích của các câu hỏi này là kiểm tra vốn từ vựng của học sinh, đặc biệt tập trung vào những từ khó mang tính chuyên môn.

- Các câu hỏi cho bài đọc: tập trung vào hai kỹ năng chính là đọc lướt (skim) và đọc để tìm ý cụ thể trong bài (scan).

Phần 3: Viết : Phần viết của SAT được dựa trên kỳ thi SAT II môn viết, bao gồm các câu hỏi ngắn và một bài luận. Các câu hỏi ngắn bao gồm phát hiện lỗi sai trong câu, phát triển câu, phát triển đoạn văn nhằm kiểm tra học sinh về ngữ pháp và khả năng sử dụng ngôn ngữ. Thời gian dành cho bài luận kéo dài 25 phút, nhằm đánh giá khả năng phân tích và nhận định của học sinh với một chủ đề học thuật bất kỳ.

SAT Subject Tests (còn được gọi là SAT II) là phần thi SAT không bắt buộc.

Tuy nhiên, với những bạn muốn nộp đơn vào các trường đại học có thứ hạng cao, việc có điểm SAT II sẽ là một lợi thế. SAT II bao gồm các bài thi đánh giá kiến thức của học sinh trong năm lĩnh vực chung: toán, lịch sử, khoa học, tiếng Anh và ngôn ngữ. Học sinh có thể tự chọn môn thi theo thế mạnh và sở trường của mình.

Các bài thi chủ yếu là trắc nghiệm và mỗi bài mất khoảng một tiếng để hoàn thành. Điểm được chấm dựa trên thang điểm từ 200-800 với điểm từng phần từ 20-80.
Trích dẫn
0